Wyznaczenie ceny produktów, które są sprzedawane należy do grona podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Jest to bardzo istotne zadanie, bowiem ceny produktów mogą być tym czynnikiem, który zdecyduje o przyciągnięciu bądź odstraszeniu potencjalnego klienta od oferowanego przez nas produktu bądź usługi. Wszyscy właściciele firm powinni posiadać szeroki zakres wiedzy odnośnie najważniejszych strategii cenowych oraz metod ustalania cen produktów. W poniższym artykule w dokładny i rzetelny sposób naświetlimy Państwu te kwestie. Zapraszamy do lektury!

Najczęściej stosowane metody określania cen

Nadawanie wartości określonym produktom to niezwykle ważna kwestia. Istnieje bardzo wiele metod.

1. Metoda pierwsza

Najczęściej stosowana metoda to cena oparta na kosztach. Metoda ta polega na kreowani ceny sprzedaży przez zwiększenie kwoty wytworzenia bądź zakupu produktu o marżę własną. Ogromną zaletą tej metody jest prostota w procesie ustalania cen. Z kolei wadą, na którą wskazują uwagę jej krytycy, jest ignorowanie potrzeb konsumenta. W tej metodzie działania, które podejmuje firma, skoordynowane są jedynie z myśleniem o przedsiębiorstwie, nie zaś o odbiorcy usługi. Wszystkie firmy powinny mieć na uwadze kontrole kosztów, jednak zapominanie o konsumencie może mieć bardzo negatywne skutki. W niektórych sytuacjach może on nawet zacząć poszukiwać innego przedsiębiorstwa, które stale będzie pamiętało o jego potrzebach.

2. Metoda druga

Inna metoda, która jest bardzo popularna, to cena, która bazuje na celach konkurencji. Skutkami tej metody, bazującej na stosowaniu cen w odniesieniu do cen oferowanych przez konkurentów, są częste wojny cenowe. Wojna cenowa może nieść ze sobą szereg konsekwencji. Ignorowane są także wszelkie pozacenowe aspekty budowania przewagi konkurencyjnej. Oprócz tego w tego typu metodzie potrzeby klienta również pełnią rolę drugoplanową.

3. Metoda trzecia

Trzecia z metod to cena oparta na percepcji wartości klienta. W niej cenę kształtuje się na bazie danych, które dostarczają klienci. W XXI w. należy ona do najbardziej efektywnych sposobów do ustalania cen produktów. Wynika to z faktu, że w dzisiejszych czasach uzyskanie informacji zwrotnych od klientów jest niezwykle proste - nigdy nie było prostsze. Internet oferuje ogrom możliwości w kwestii kontaktów z klientem. Jest bowiem do dyspozycji poczta mailowa, media społecznościowe, ankiety i tak dalej. Dużą zaletą tejże metody jest to, że klient i jego potrzeby pełnią w niej niezwykle ważną rolę - jest na pierwszym miejscu. Pozwala to z kolei na zwiększenie zysków przez firmę oraz znaczne zwiększenie ilości klientów. Osób, które będą żądały cen zaporowych, będzie mało. Oczywiście, znajdą się takie osoby, ale nie będzie ich wiele. Wiadomy jest fakt, że nie ma możliwości, by spełnić potrzeby wszystkich, a ceny z dokładnością co do jednego grosza nie da się dopasować do potrzeb każdego klienta. Należy jednak pamiętać, że pomoc klientów w kwestii ustalania ceny może być naprawdę nieoceniona. Oprócz powyższych zalet, metoda ta wyróżnia się następującym atutem. Dzięki niej klienci angażują się w procesy, które zachodzą w przedsiębiorstwie.